Autorijschool TOETTOET

 

06-26684416

 


 

PRAKTIJK  EXAMEN:

 

 

Minimum leeftijd:

Om praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) te mogen doen moet u eerst het theorie-examen personenauto hebben behaald. Voor deelname aan het theorie-examen moet u minimaal 16 jaar zijn, voor de rijlessen minimaal 16,5 jaar.

Als u op of na 1 november 17 jaar wordt, mag u praktijkexamen doen (2toDrive).
U kunt dan ook een tussentijdse toets afleggen. Een toets kunt u ook doen als u op of na 1 november 2011 16,5 jaar wordt of op die datum tussen 16,5 en 17 jaar bent.

Bent u 1 november 2011 al 17 jaar, dan mag u wél theorie-examen doen en rijlessen volgen. U mag dan pas met 18 jaar een praktijkexamen of toets afleggen.

Reservering:

Uw rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop u geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. Bij de meeste rijscholen kunt u, in overleg met uw instructeur, zelf uw tijdstip van afrijden bepalen.

Bij de examenaanvraag hoort uw Eigen verklaring, een formulier met tien vragen over uw gezondheid. Dit formulier wordt door uw rijschool digitaal naar het CBR gezonden, behalve als u een of meerdere vragen met 'Ja' moet beantwoorden. In dat geval vult u een papieren Eigen verklaring in, die uw rijschool naar het CBR stuurt.

Een praktijkexamen voor de personenauto kunt u op verschillende tijden afleggen.

 

"En, heb jij je rijschool al gemachtigd op mijn.cbr.nl?"
"Ehm... waarvoor?"


Verklaring van geschiktheid:

Het CBR gaat ook na of u lichamelijke of geestelijke problemen heeft die van invloed kunnen zijn op uw rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

Verklaring van rijvaardigheid:

Als tijdens het examen blijkt dat uw rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig, veilig voor uzelf en anderen, de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

Het rijbewijs:

Uw rijbewijsdocument (het pasje op creditcardformaat) krijgt u niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar u woont. Voorwaarde is wel dat uw Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Deelnemers aan 2toDrive moeten bovendien in het bezit zijn van de begeleiderspas voordat ze het rijbewijs kunnen aanvragen bij de gemeente.

home